Viaggio In GIappone. Escursioni da Tokyo

Ciascuna di queste mete è raggiungibile in 2 ore, o meno, via treno. 1. Kamakura 2. Yokohama 3. Hakone 4. Nikko 5. Shonan Beach 6. Tokyo Disneyland 7. Enoshima 8. Yuzawa 9. Nagano 10. Kawagoe 11. Atami 12. Odawara 13. Nagoya 14. Nihonji 15. Fuji-Q Highland 16. Kairakue